Email / Hướng dẫn tự động tạo bản sao lưu email gửi và nhận

Hướng dẫn tự động tạo bản sao lưu email gửi và nhận

Để thiết lập một bản copy email gửi và nhận bạn thao tác như sau:

- Đăng nhập vào tài khoản cần tạo bản copy

- Chọn setting, chọn Events, chọn New

 

 

Tại bước tiếp theo,

- bạn đặt tên cho Events tại ô Event Name

- Ô Event Category bạn chọn Email

Ô Event Type, bạn chọn Message Received nếu muốn copy một bản sao email nhận hoặc chọn Message Sent  nếu muốn copy bản sao email gửi đi

 

 

Sao đó qua tab Action, chọn Add Action, tại dòng Action chọn Add Recipient sau đó nhập địa chỉ email bạn muốn copy một bản sao sau đó click save